Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
TACK ALLA SOM KOM TILL HÖSTKONFERENSEN 2017!

Talarna lägger upp sessionerna själva och vi har påminnt dem om att göra det. 
Saknar ni någon kontakta gärna talarna direkt själva eller maila styrelsen.


Back To Schedule
Monday, October 16 • 11:15 - 12:00
IBM Power (9) Update

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Framtid för PowerSystems, Ekosystemet runt PowerSystems samt diverse skvaller och anekdoter gällande nästa lansering 

Speakers
avatar for Jesper Bergh

Jesper Bergh

Technical Specialist, IBM


Monday October 16, 2017 11:15 - 12:00 CEST
Waldemarsudde