Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
TACK ALLA SOM KOM TILL HÖSTKONFERENSEN 2017!

Talarna lägger upp sessionerna själva och vi har påminnt dem om att göra det. 
Saknar ni någon kontakta gärna talarna direkt själva eller maila styrelsen.


Back To Schedule
Monday, October 16 • 12:15 - 13:00
Vässa din IBM Power-miljö med Flash-lagring

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Många IBM i, AIX och PowerLinux-miljöer använder bara en liten del av tillgänglig processor- och primärminneskapacitet – dagen Power-servrar är helt enkelt så kraftfulla, att traditionella system inte kan utnyttja kraften som finns tillgänglig.Samtidigt upplevs långa svarstider i framförallt batch-orienterade applikationer och avancerade sökningar, och detta beror ofta på att väntetider vid läsning och skrivning på disk (I/O) utgör största delen av svarstiden.Med modern Flash-lagring (ibland benämnt SSD) kan system- och applikationsprestanda förbättras dramatiskt, genom att framför allt sökningar och läsning av data går flera hundra gånger snabbare än med traditionell, roterande hårddisk. Flash-lagring har de senaste åren sjunkit kraftigt i pris, och kan till en mycket rimlig kostnad ge avsevärda prestandaförbättringar både i realtidsmiljöer och i batch-körningar.Här diskuterar vi de olika alternativ som finns, presenterar ett par ”business case” och berättar om praktiska erfarenheter med IBM:s flash-lagringssystem i Power-miljöer.

Speakers
avatar for Gunnar Elmgren

Gunnar Elmgren

Technician, PulsenMonday October 16, 2017 12:15 - 13:00 CEST
Prins Eugenes Salong