Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
TACK ALLA SOM KOM TILL HÖSTKONFERENSEN 2017!

Talarna lägger upp sessionerna själva och vi har påminnt dem om att göra det. 
Saknar ni någon kontakta gärna talarna direkt själva eller maila styrelsen.


Back To Schedule
Monday, October 16 • 17:10 - 17:35
Har era egenutvecklade IBM i system blivit en säkerhetsrisk?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.

Pulsen och Apper visar hur systemen kan framtidssäkras med en ny helhetslösning.


Monday October 16, 2017 17:10 - 17:35 CEST
Prins Eugenes Salong

Attendees (5)